മലയാളം (ഇന്ത്യ)
2019 2020


4,985 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 27/6/2020

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസവും വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ഉള്ളവരായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ തേടുക, നാളെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, എന്റെ ഈശോയോട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. എന്റെ വിളിക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുക, എല്ലാത്തിലും നിങ്ങൾ ഈശോയെപ്പോലെയാകുക. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിരുത്സാഹരാകരുത്. കുരിശില്ലാതെ വിജയമില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായി അവസാനിക്കും. നിങ്ങൾ, എൻ്റെ ഈശോയുടെ സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കുകയും, അവിടുത്തെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. എല്ലാ വേദനകൾക്കും ശേഷം, കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുകയും, നിങ്ങൾ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കാണുകയും ചെയ്യും. വിശ്വാസികളായ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഭാരമേറിയ കുരിശ് ചുമക്കുന്നതാണ്, എങ്കിലും നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. കർത്താവിനോടൊപ്പം നടക്കുന്നയാൾ ഒരിക്കലും പരാജയത്തിന്റെ ഭാരം അനുഭവിക്കുകയില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ മുന്നേറുന്നതാണ്, എന്നാൽ സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരിലൂടെ വിജയം വരും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതന്ന പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,984 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, സ്നാപക യോഹന്നാൻ്റെ തിരുനാൾ ദിവസം ലഭിച്ചത്, ലഭിച്ചത് 24/6/2020

പ്രിയ മക്കളെ, സംശയങ്ങളുടെയും അനിശ്ചിതത്വങ്ങളുടെയും ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, എങ്കിലും എന്റെ ഈശോ നിങ്ങളെ കൈവിടുകയില്ല. നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും, നാമത്താൽ നിങ്ങളെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്ന അവിടുന്നിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. സമർപ്പിതരായ പലരും മലിനമാക്കപ്പെടുകയും, യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ദൈവ ഭവനത്തിൽ സത്യം സംരക്ഷിക്കുന്നവർ കുറവായിരിക്കും. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ശക്തമാക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കും. ധൈര്യമായിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങൾ സ്നാപകനെ യോഹന്നാനെ അനുകരിച്ച്, ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ളവയെ പ്രതിരോധിക്കുക. ഈ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാം കടന്നുപോകും, എങ്കിലും നിങ്ങളിലുള്ള ദൈവകൃപ നിത്യമായതാണ്. സത്യത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,983 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 23/6/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യാകുലയായ മാതാവാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്നവയെയോർത്ത് ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താനല്ല. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഒരു അമ്മ തന്റെ മക്കളെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. വേദനാജനകമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഈശോയിൽ വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ മോചനവും, മോക്ഷവും അവിടുന്നിൽ മാത്രമാകുന്നു. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ളവയെ തേടുകയും, ലോകത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയും ചെയ്യുക. പിശാചിനെ വിജയിക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതാണ്, നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും, ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ മാത്രമാകുന്നു. നിങ്ങൾ ഈശോയോടു കൂടെയായിരിക്കുക. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറരുത്. ധൈര്യത്തോടെ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.

TV Apelos Urgentes

Agenda do Pedro Régis

Ver mais Eventos ...

Buscar no site:
Rádio:

Curta a página no Facebook:

Se inscreva no YouTube:

Loja Virtual:

Clique para comprar artigos religiosos.

Menu


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ

Ajude

Torne-se Sócio Contribuinte

Clique aqui

Doação

Faça seu depósito:
Banco Bradesco

Agência:
236
Conta Corrente:
23792-2

Associação Nossa Senhora de Anguera
CNPJ : 01.822.669/0001-21


International:
Código IBAN:
BR08 6074 6948 0023 6000 0237 922C 1

Código SWIFT:
BBDEBRSPSPO
Doação
Faça seu depósito:
BB - Banco do Brasil

Agência:
4278-1
Conta Corrente:
111279-1

Favorecido: Associação Nossa Senhora de Anguera
CNPJ: 01.822.669/0001-21